THỊ TRƯỜNG NHÀ ĐẤT SÔI ĐỘNG, NGÂN HÀNG TRIỂN KHAI NHIỀU GÓI VAY BĐS